Výroba

výroba

VÝROBA GUMENEJ DLAŽBY

Výroba gumených prefabrikovaných dielcov o rozmeroch 500x500mm pre všestranné použitie.

BEZPEČNOSTNÉ  DOPADOVÉ PLOCHY

Výroba a pokládka certifikovaných  bezpečnostných plôch pre detské ihriská.

UMELÉ ŠPORTOVÉ PLOCHY

Dodávka a montáž umelých športových povrchov či už v interiéry alebo exteriéry.

VÝROBA GUMENÉHO GRANULÁTU

Recyklácia gumy a gumených výrobkov na  gumený granulát, použitelný na zásyp umelých trávnikov a pokládku umelých športových povrchov.